Om Spotpriset

Den som vill sätta sig in i elbranschen möter många begrepp. Ett av de vanligaste begreppen, och ett av de mest förvirrande, är “spotpris”. Vad exakt är ens ett spotpris? Och hur kommer det sig att spotpriser är så mycket lägre än de elpris konsumenter behöver betala? Vi på Spotpriset förklarar och går igenom spotpris!

Spotpris - vad är det?

Kort sagt så är ett spotpris det pris som elbolag betalar för sin el. Detta pris sätts genom den nordiska elbörsen NordPool och är ämnade att styra de svenska elpriserna. Trots att spotpris påverkar de svenska elpriserna så är det dock viktigt att komma ihåg att det inte är detsamma som de elpriser konsumenter betalar. Man kan se spotpriset som ett riktpris för elpriset, och därför innebär oftast ett lågt spotpris ett lågt elpris. Konsumenter å andra sidan brukar oftast betala ett månatligt genomsnitt av de gångna spotpriserna. Det är dock inte alla elavtal som tjänar lika mycket på ett lågt spotpris. Dessutom skiljer sig spotpriset medvetet åt i de olika delarna av Sverige. Och varför finns spotpris över huvud taget?

Varför spotpris?

Våra svenska spotpriser bestäms av den nordiska elbörsen NordPool. Det elpris du betalar bestäms genom tillgång och efterfrågan. Kort sagt, när tillgången är hög och efterfrågan är låg så blir spotpriset lågt. Spotpriset påverkar därför ditt slutliga elpris - tillsammans med vilket elområde du befinner dig i. I Sverige så finns det fyra olika elområden - och dessa elområden har olika elpriser. NordPool låter Sverige sälja och köpa elektricitet över landsgränserna - så att ett svenskt överskott på el exempelvis kan kompensera för ett danskt underskott. Underskott och överskott är nämligen ett stort problem inom elsektorn. Det är komplicerat både att lagra el under långa perioder liksom att transportera el långa sträckor, då detta leder till stora energiförluster. Därför söker man alltid jämvikt på elmarknaden - att det förbrukas ungefär lika mycket el som det produceras.

I Sverige så finns det dock ett stort problem när det kommer till att uppnå jämvikt på elmarknaden. Detta problem är att mycket av de svenska vattenkraften, som står för en stor del av vår energiproduktion, finns långt uppe i norr. Mycket av den svenska industrin och befolkningen, å andra sidan, befinner sig i landets södra delar. Detta innebär att en del av elen måste transporteras från norr till söder, vilket medför stora energiförluster. Spotpriset och elområdena är sätt att försöka undvika dessa energiförluster och ämnar skapa jämvikt på elmarknaden.

Spara pengar på spotpris

Spotpriset bestäms av tillgång och efterfrågan på elektricitet. Därigenom så är spotpriset högt i de södra delarna av Sverige, där tillgången på elektricitet är låg men efterfrågan är hög. Däremot så är spotpriset lågt i norra Sverige, där efterfrågan på el är låg men tillgången är hög. Då detta påverkar de vanliga elpriserna och gör så att priset är lägre i norra Sverige och högre i södra Sverige, så uppmuntrar det energiintensiva industrier att etablera sig i norr, och fler energiproducenter att etablera sig i söder. Spotpriset bestäms timme för timme en dag i förväg, och påverkar därför “morgondagens” elpris. Konsumenter kan visserligen aldrig köpa ett rent spotpris, men de kan dra nytta av när spotpriset är lågt. Detta gör man genom att teckna ett rörligt eller kortsiktigt elavtal, vilket är där ett lågt spotpris gör störst skillnad.